Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

Abysmal Gale for smallpipes in A S. N. Kassos (από τον συνθέτη Σωτήρη Νικόλα Κάσσο)
Here comes the dusk and the setting sun,

Here comes the hour, for the lighthouse keepers first shift.
On some barren rock they stand, storm watching the horizon
Though the burning clouds.
Thus the gods go to sleep,
Up on the heavens, at their stone thrones.
With abysmal gales all around, winds and rain hauling.
Thus the old titans go to sleep, with such a lullaby of wind and rain, 
Thus they meet in dreams...
3/7/2014 (Πατήστε στον παραπάνω σύνδεσμο να επισκεφτείτε τη σελίδα του) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου