Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Θεόδωρου Βασιλικού - "Νεκρώσιμο ακολουθία".

1993 Η χορωδία του Θεοδώρου Βασιλικού στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ΦΩΤΟ ΜΟΝΤΑΖ.Συναυλία του Θεόδωρου Βασιλικού το 1980 στο Παρίσι, προσκεκλημένος από τη Γαλλικὴ Ῥαδιοφωνία RADIO FRANCE , διευθύνοντας  την «Συμφωνία» που είχε ρεπερτόριο τη "Νεκρώσιμο ακολουθία".


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΑΡΧΟΥ

Περισσότερες εἰκόνες >>

Ἔλαβε τὰ πρῶτα ἀκούσματα τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς ἀπὸ τὸν πατέρα του Ἀλέξανδρο, ὁ ὁποῖος ἤταν βαθὺς γνώστης τῆς μουσικῆς. Ἔψαλλε ὡς Πρωτοψάλτης σὲ πολλοὺς κεντρικοὺς Ναοὺς τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐπαρχίας, ὅπως Ἀγρίνιο, Ἡράκλειο, Χανιά, Τῆνο, κ.λ.π.

Διδάχθηκε τὴ μουσικὴ(ἐκτὸς ἀπὸ τὸν πατέρα του), καὶ ἀπὸ τὸν Θεόδωρο Χατζηθεοδώρου, καθηγητὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν.

Σὲ ἡλικία 15 ἐτῶν διορίσθηκε Β´ Ἰεροψάλτης στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγίου Παντελεήμωνος Τραχώνων, Ἀθηνῶν, μετὰ δύο ἔτη στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Νικαίας,καὶ 18 ἐτῶν διορίσθηκε Α´ Ἰεροψάλτης στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγίας Αἰκατερίνης Πλάκας. Ἔκτοτε ἔχει διορισθεὶ ὡς πρωτοψάλτης στοὺς Ἱ. Ναοὺς Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Αἰγάλεω, Ἁγίου Νικολάου Πειραιῶς, Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Μηνᾶ -Ἡρακλείου Κρήτης - Ἱερὸ Ἵδρυμα Εὐαγγελιστρίας Τήνου, καὶ ἀπὸ τὸ 1973 ἕως σήμερα, στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ Ἀμπελοκήπων Ἀθηνῶν.

Μετεῖχε ὡς χορωδός, ἀρκετὲς φορὲς μὲ τὴ χορωδία τοῦ πανελλήνιου συλλόγου ἱεροψαλτῶν Ῥωμανὸς ὁ μελῳδὸς καὶ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός μὲ χοράρχη τὸν ἀείμνηστο Ἀντώνιο Μπελούση, καθὼς ἐπίσης σὲ ὅλες τὶς συναυλίες ποὺ διηύθυνε κατὰ καιροὺς ὁ ἀείμνηστος καλλικέλαϊδος, Ἄρχων πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

Ἔχει μετάσχει σὰν ἑρμηνευτὴς στὸ ἔντεχνο μουσικὸ ἔργο τοῦ μουσικοσυνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου "ΣΕΙΡΗΝΕΣ".

Ἵδρυσε καὶ διηύθυνε μέχρι σήμερά - σὲ διαφορετικὰ χρονικὰ διαστήματα - τέσσερις πεντηκονταμελεῖς ὀνομαστὲς χορωδίες. Στὶς δύο ἐξ αὐτῶν χορηγοῖ ἦταν τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καὶ ἡ Ἰονικὴ Τράπεζα. Σήμερα διευθύνει τὴ δική του χορωδία ποὺ φέρει τὸ ὀνοματεπώνυμόν του, "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ". Σ᾽αὐτές τὶς συγκεκριμένες χορωδίες συμμετεῖχαν ἢ συμμετέχουν, οἱ καλλιφωνότεροι ἱεροψάλτες τῆς Ἀττικῆς, ποὺ σήμερα εἶναι πρωτοψάλται σε κεντρικοὺς Ἱ. Ναοὺς ἢ εἶναι χοράρχαι σὲ δικές τους χορωδίες.

Ἔχει δώσει δεκάδες συναυλίες σὲ πολλὲς πόλεις τῆς Ἑλλάδος εἴτε μὲ τὴ χορωδία του, εἴτε ὡς μονῳδός, συνοδείᾳ ἰσοκρατῶν. Ἔχει συνεργασθεῖ μὲ πολλοὺς ῥαδιοφωνικοὺς καὶ τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς τῆς χώρας μας, διευθύνοντας ἢ ψάλλοντάς σὲ ἐκπομπὲς Βυζαντινῆς μουσικῆς. Μαζικὰ μέσα ἐνημερώσεως καὶ εἰδικοί, ἔχουν ἀσχοληθεῖ μὲ τὶς κατὰ καιροὺς συναυλίες, ὑπὸ τὴν διεύθυνσήν του καθὼς ἐπίσης καὶ μὲ τὶς μονοδιακές του ἐμφανίσεις, μὲ σχόλια εὐνοϊκότατα τόσο γιὰ τὸν ἴδιο τὸν χοράρχη, ἀλλὰ κυρίως για τὴν ἀξία τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς.

Ὁ Θεόδωρος Βασιλικὸς καὶ ἡ χορωδία του ἔχουν ἠχογραφήσει σὲ στούντιο τοὺς περισσότερους ὕμνους καὶ ἱερὲς ἀκολουθίες ποὺ ψάλλονται καθ᾽ὅλον τὸ ἔτος στὴν Ὀρθόδοξη λατρεία μας. Ξεπερνοὺν τὸν ἀριθμὸ τῶν τριακοσίων (300) ἔργων. Ἔχουν ἠχογραφηθεῖ σὲ δίσκους βινιλίου, CD, κασσετῶν, ἀλλὰ καὶ βιντεοταινιῶν. Μέροςαὐτοῦ τοῦ ὑλικοῦ κυκλοφορεῖ γιὰ λογαριασμὸ Ἑλληνικῶν καὶ ξένων ἠχογραφικῶν ἐταιριῶν. Στὸ ἐξωτερικὸ ἔχει ἠχογραφήσει γιὰ λογαριασμὸ τῆς Γαλλικῆς ἐταιρίας OCORA 23 ἔργα κλασσικῶν συνθετῶν τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς τοῦ 14ου, 18ου καὶ 19ου αἰῶνα ὅπως εἶναι ὁ Ἰωάννης Κουκουζέλης, Πέτρος Μπερεκέτης, Πέτρος Λαμπαδάριος, Θεόδωρος Φωκαεύς, Ἰωάννης πρωτοψάλτης καὶ ἄλλοι. Ἔργα του ἀπὸ αὐτὴ τὴ σειρὰ κυκλοφορούν σὲ μεγάλα μουσεῖα ἀνὰ τὸν κόσμο ὅπως στὸ Λοῦβρο τῆς Γαλλίας, σὲ διαφόρους πανεπιστημιακοὺς χώρους Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς, καὶ στὰ καταστήματα σοβαρῆς μουσικῆς. Ὅλο του συνολικὰ τὸ ἔργο κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὸ 1969 ἐῷς σήμερα σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς χώρους τοῦ ἐξωτερικοῦ ποὺ ζοῦν Ἕλληνες. Ὅλα αὐτὰ ἀναφέρονται γιὰ νὰ καταδειχθῇ πόσο ἐνδιαφέρον προκαλεῖ ἡ μουσική μας ὄχι μόνο σὲ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ στοὺς ξένους.

Εἶναι ἀπὸ τοὺς πρώτους σύγχρονους - ἂν ὄχι ὁ πρῶτος - πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης ποὺ διέδωσε καὶ πρόβαλε τὴ Βυζαντινὴ μουσικὴ ἔξω ἀπὸ τὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδος. Ἔχει προσκληθεῖ τρεῖς φορὲς ἀπὸ τοὺς ἐπικεφαλεῖς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἀρχιεπισκόπους π. Ἀμερικῆς καὶ νῦν Αὐστραλίας κ.κ. Ἰάκωβον καὶ Στυλιανόν, ψάλλοντας σὲ πολλὲς κοινότητες γιὰ τοὺς ἀποδήμους Ἕλληνες. Ἐπίσης ἔχει προσκληθεῖ καὶ συμμετεῖχε με τὴ χορωδία του μὲ δεκάδες συναυλίες σὲ Εὐρώπη, Ἀμερική, Αὐστραλία, Ἀφρική. Σὲ μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς συναυλίες τὸ 1980 στὸ Παρίσι, προσκεκλημένος ἀπὸ τὴ Γαλλικὴ Ῥαδιοφωνία RADIO FRANCE , διηύθυνε τὴν «Συμφωνία» ποὺ εἶχε ρεπερτόριο τὴ "Νεκρώσιμο ἀκολουθίᾳ". Ἀξίζει νὰ σημειωθῇ ὅτι τὴ «συμφωνία» αὐτὴ μετέδωσαν ζωντανὰ συγχρόνως 12 ῥαδιοφωνικοὶ σταθμοὶ τῆς Εὐρώπης - με ἀρκετὰ ἐκατομμύρια ἀκροατῶν - καὶ μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ῥαδιοφωνία Α´ πρόγραμμα, ἐπίσης σὲ ζωντανὴ σύνδεση μὲ τὸ Παρίσι.

Τὸ 1989 μὲ πρόσκληση ἀπὸ τὸ Βατικανό, ἡ χορωδία του ἔδωσε μεγάλη συναυλία μὲ εἰδικὰ ἐπιλεγμένους ὕμνους, στὴν πλατεῖα τοῦ Ἁγίου Πέτρου στὴ Ῥώμη, παρουσία τοῦ Πάπα Ἰωάννη -Παύλου τοῦ Β´, δεκάδων καρδιναλίων καὶ 60.000 καθήμενων θεατῶν.

Ἔχει συνθέσει σὲ Βυζαντινὴ μουσική, γιὰ νὰ ἐπενδυθῇ μουσικά, ἡ τραγωδία τοῦ Αἰσχύλου ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ ἡ ὁποία δόθηκε στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, τὸ1992.

Ἡ Γαλλικὴ Ἀκαδημία Τεχνῶν, τοῦ ἔχει ἀπονείμει τὸ βραβεῖο CHARLES CROSS γιὰ τὸ φωνογραφικό του ἔργο σὲ διπλὸ ἄλμπουμ "οἱ δύο Θεῖες λειτουργίες Ἰωάννου Χρυσοστόμου καὶ Μεγάλου Βασιλείου". Ἔχει τιμηθεῖ στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο, κυρίως ἀπὸ τὴν τοπικὴ αὐτοδιοίκηση, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πολιτιστικοὺς φορεῖς τέσσερις φορὲς γιὰ τὸ συνολικό του ἔργο ἐπάνω στὴ Βυζαντινὴ μουσική.

Έχει τιμηθεί τρείς φορές από το Δήμο Θεσσαλονίκης-Λευκωσίας-Λεμεσού-του Σωματείου Ελεύθερη Καρπασία-και από δεκάδες Δήμους τόσο της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού.

Τον Σεπτέμβριο του 2009 εκυκλοφόρησε σε έναν πολύ καλαίσθητο τόμο η βιογραφία του Θεόδωρου Βασιλικού με συγγραφέα τον Θεολόγο και πρωτοψάλτη Κισάμου Χανίων κ. Αντώνιον Βακάκη άρτια επιμεληθείσα από τον συγγραφέα.

Στις 11 Οκτωβρίου του 2009του απενεμήθη το Οφίκκιον του ΑΡΧΩΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ της ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ από τον Οικουμενικόν Πατριάρχην ΚΥΡΙΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ δια το πολυσχιδές έργον του στο χώρο της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής.

Επίσης στις 27 Μαρτίου 2010 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας-ο Πατριάρχης Ρουμανίας Κ. Κ. ΔΑΝΙΗΛ-του απένειμε σε ειδική επί τούτου εκδήλωση προσωπικώς-το ανώτατο Εκκλησιαστικό παράσημο της Ρουμανικής Εκκλησίας-δια την επί εξήντα συνεχή έτη προσφορά του-εις την προβολή και διάδοση της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής ανά τα πέρατα του κόσμου όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πατριάρχης εις την προσφώνηση του.

Πενῆντα συνεχὴ ἔτη, προβάλλει καὶ διαδίδει τὴν Ὀρθοδοξία μας, μέσῳ τῆς Θεόπνευστης Βυζαντινῆς μουσικῆς, ποὺ ἐκτὸς τῶν ἄλλων, αὐτὴ ἡ μουσική, εἶναι ἡ κορωνίδα τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ ἔχουμε βαθυτάτη ὑποχρέωση - σὰν γνήσιοιἝλληνες - νὰ τὴν προβάλλουμε καὶ νὰ τὴν μεταλαμπαδεύουμε στοὺς νεότερους ἑρμηνευτές, οὕτως ὥστε νὰ ἀκούγεται καὶ νὰ διαδίδεται ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ὄσο θὰ ὑπάρχουν ἔθνη καὶ πολιτισμοί, πρὸς δόξα καὶ τιμὴ τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.


ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
Περισσότερες εἰκόνες >>Ἡ χορωδία ἰδρύθηκε τὸ 1977 ἀπὸ τὸν χοράρχη της ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τὰ πρῶτα ἀκούσματα - καὶ μαθήματα - τῆς μουσικῆς ἀπὸ τὸν πατέρα τουἈλέξανδρο, βαθὺ γνώστη καὶ καλλίφωνο ἑρμηνευτὴ τῆς ψαλτικῆς τέχνης. Ἐν συνεχείᾳ στὸ Ἐλληνικὸ Ὠδεῖο διδάχθηκε τὴν ὑποχρεωτικὴ ὕλη τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς ἀπὸ τὸν σοφὸ καθηγητή του, ἀείμνηστο Θεόδωρο Χατζηθεοδώρου.

Ὡς πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης ἔχει ψάλλει σὲ κεντρικοὺς Ἱ. Ναοὺς τῶν Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Πειραιῶς. Ἐπίσης στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου Κρήτης - στὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τῆς Μεγαλόχαρης Παναγίας Τήνου - καὶ ἀπὸ τὸ 1972 ἕως σήμερα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ Ἀμπελοκήπων Ἀθηνῶν.

Ἡ Χορωδία κατὰ κοινὴ ὁμολογία ἀπαρτίζεται ἀπὸ τοὺς καλλιφωνοτέρους πρωτοψάλτας τῆς Ἀττικῆς καὶ ἴσως ἀπὸ τοὺς καλυτέρους ἀνὰ τὸ πανελλήνιον.

Πενῆντα χρόνια διαδίδει καὶ προβάλει τὴν Βυζαντινὴ μουσικὴ τέχνη εἴτε ὡς σολὶστ, εἴτε ὡς χοράρχης μὲ τὴν ἐξηκονταμελὴ χορωδία του καὶ εἶναι ἴσως ὁ πρῶτος σύγχρονος Ἕλλην πρωτοψάλτης ποὺ παρουσίασε γιὰ πρώτη φορὰ τὴν Βυζαντινὴ μουσικὴ στὸ ἐξωτερικὸ (Εὐρώπη - Βόρεια Ἀμερική - Αὐστραλία - Ἀφρική).

Ἡ χορωδία εἶχε μονίμους καὶ ἀποκλειστικοὺς χορηγοὺς γιὰ μία δεκαετία καὶ πλέον, τὴν ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Ἡ χορωδία ἔχει προσκληθεῖ κατὰ καιροὺς ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας - τοὺς Ἀρχιεπισκόπους Ἀμερικῆς καὶ Αὐστραλίας - ἀπὸ κρατικοὺς φορεῖς καὶ Δήμους τοῦ ἐξωτερικοῦ, (ὅπως ἀπὸ τὴν Γαλλικὴ Ῥαδιοφωνία καὶ Τηλεόραση ΡΑΔΙΟ ΦΡΑΝΣ στὸ Παρίσι, - ἀπὸ τοὺς Δημάρχους τῶν Γαλλικῶν πόλεων ΡΕΝ - ΛΑΝΣ - ΛΥΩΝ - ΤΟΥΛΟΥΖΗ - ΧΑΒΡΗ - ΜΟΝ ΠΕΛΙΕ - ΑΒΙΝΙΟΝ).Μέχρι σήμερα ἡ χορωδία ἔχει ἐπισκεφθεῖ:

1980:

Παρίσι (Σαιν Ντενίς) ὅπου παρουσία 6.000 θεατῶν ἑρμήνευσε τὴν ἐξόδιο Ὀρθόδοξη Νεκρώσιμη ἀκολουθία. Ἀξίζει νὰ σημειωθῇ ὅτι τὴ συναυλία αὐτὴ μετέδωσαν ζωντανὰ συγχρόνως 12 ραδιοφωνικοὶ σταθμοὶ τῆς Εὐρώπης - μὲ ἀρκετὰ ἐκατομμύρια ἀκροατῶν - καὶ μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ Ἑλληνικὴ ῥαδιοφωνία πρῶτο πρόγραμμα, ἐπίσης σὲ ζωντανὴ σύνδεση μὲ τὸ Παρίσι (Σαιν Ντενίς).

1982:

Μόναχο - Βερολίνο - Παρίσι - Λονδίνο - Λίβερπουλ (Εὐρώπη)

1983:

Ἀβινιόν - Παρίσι - Χάβρη - Βρυξέλλες (Εὐρώπη).

1984:

Σίδνεϋ - Μελβούρνη - Πὲρθ (Αὐστραλία).

1985:

Μόντρεαλ-Τορόντο (Καναδά) - Παρίσι - Γενεύη (Εὐρώπη)

1986:

Νέα Ὑόρκη - Νιοὺ Τζέρσεϋ (Βορείου Ἀμερικῆς)

1987:

Σὰν Φρανσίσκο - Βιρτζίνια (Βορείου Ἀμερικῆς).

1988:

Λος ’Ἀντζελες - Σηὰτλ - Σὰν Ἀντώνιο (Βορείου Ἀμερικῆς)

1989:

Πίτσμπουργκ - Φιλαδέλφεια - Οὐάσιγκτον (Βορείου Ἀμερικῆς) - Ῥώμη. Μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Βατικανοῦ δόθηκε μία «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ" ἀπὸ τὴν χορωδία στὴν πλατεῖα τοῦ Ἁγίου Πέτρου - Βατικανὸ - παρουσία τοῦ Πάπα Ἰωάννου - Παύλου τοῦ Β´ - δεκάδων καρδιναλίων - καὶ τουλάχιστον 60.000 θεατῶν - ἀκροατῶν - μὲ τὴν παρουσία τῆς Ἰταλικῆς τηλεοράσεως RAI-2 σὲ ζωντανὴ μετάδοση. Κύπρο: Λευκωσία - Λάρνακα - Λεμεσὸ - Ἱ. Μονὴ Κύκκου, Ἱ. Μονὴ Μαχαιρὰ σὲ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ καὶ στὶς ἱερὲς Πανηγύρεις τῶν πιὸ πάνω ἀναφερομένων ἱερῶν Μονῶν.

1990:

Κλήβελαντ - Βοστώνη (Βορείου Ἀμερικῆς) - Παρίσι - Βερολίνο - Στρασβοῦργο (Εὐρώπη).

1991:

Μελβούρνη - Σίδνεϋ (Αὐστραλία) - Μὸν Πελιέ - Τουλούζη (Εὐρώπη).

Ὁ Θεόδωρος Βασιλικὸς καὶ ἡ χορωδία του ἔχουν καταγράψει σὲ ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΕΣ - ΔΙΣΚΟΥΣ - CD καὶ ΚΑΣΣΕΤΕΣ μαγνητοφώνου, τοὺς περισσοτέρους ὕμνους καὶ ἱερὲςἀκολουθίες ποὺ ψάλλονται καθ᾽ ὅλον τὸ ἔτος στὴν Ὀρθόδοξη λατρεία μας, ξεπερνώντας τὰ 300 ἔργα. Ἐκτὸς αὐτῶν, 12 διπλᾶ ἄλμπουμ ἠχογραφήθηκαν γιὰ τὴνἙλληνικὴ δισκογραφικὴ ἑταιρεία ΜΙΝΩΣ ΜΑΤΣΑΣ. Στὸ ἐξωτερικὸ ἔχει ἠχογραφήσει για λογαριασμὸ τῆς Γαλλικὴς φωνογραφικῆς ἐταιρίας OCORA 25 διπλᾶ ἄλμπουμκλασσικῶν συνθετῶν τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς τοῦ 14ου - 18ου - 19ου αἰῶνος - ὅπως τοῦ Ἰωάννη Κουκουζέλη - Πέτρου Μπερεκέτη - Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου - Θεοδώρου Φωκαέως - Ἰωάννου Πρωτοψάλτου - καὶ ἄλλων. 'Ἔργα του ἀπὸ αὐτὴ τὴ σειρᾷ κυκλοφοροὺν σὲ διαφόρους Πανεπιστημιακοὺς χώρους, Εὐρώπης - Ἀμερικῆς - Αὐστραλίας, σὲ μεγάλα Μουσεῖα ἀνὰ τὸν κόσμο, ὅπως στὸ μεγάλο Μουσεῖο τοῦ Λούβρου στὸ Παρίσι, καθὼς καὶ σὲ μεγάλα καταστήματα σοβαρῆςμουσικῆς. Πρόσφατα ἐκυκλοφόρησε στὴν Ἑλλάδα κατὰ πρῶτον μία μεγάλη σειρὰ σὲ σὲ CD καὶ κασσέτες, ὅπου σὲ διδασκαλία καὶ ἑρμηνεία τοῦ ἰδίου τοῦ πρωτοψάλτου, διδάσκει τὴν Βυζαντινὴ μουσικὴ σὲ μία ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ἐκμαθήσεως, δι᾽ ὅσους καὶ ὅσες θέλουν καὶ ποθοῦν νὰ μάθουν τὴν Βυζαντινὴμουσική. Εἶναι ἕνα αὐστηρὰ διαχρονικὸ ἔργο 2.000 σελίδων παραλλαγῆς καὶ μέλους μὲ τοὺς κλασσικότερους συνθέτες ποὺ θὰ μείνει, διὰ νὰ διδάσκῃ τὶς ἐπερχόμενεςγενεὲς τὴν μουσικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Θείας λατρείας μας.

Ἔχει συνεργαστεῖ μὲ πολλοὺς ραδιοφωνικοὺς καὶ τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς τῆς χώρας μας, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, διευθύνοντας τὴν χορωδία καὶ ψάλλοντας σὲ ἐκατοντάδες ἐκπομπὲς Βυζαντινῆς μουσικῆς. Μαζικὰ μέσα ἐνημερώσεως καὶ εἰδικοὶ ἔχουν ἀσχοληθεῖ μὲ τὶς κατὰ καιροὺς συναυλίες τῆς χορωδίας ἀλλὰ καί μὲ τὴν ἑρμηνεία τοῦ χοράρχη της, μὲ εὐμενέστατα σχόλια θαυμασμοῦ καὶ δέους γιὰ τὴν ἀξία τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς.

Ὁ Θεόδωρος Βασιλικὸς καὶ ἡ χορωδία του ἔχει μετάσχει σὰν ἑρμηνευτὴς στὸ ἔντεχνο μουσικὸ ἔργο τοῦ Ἕλληνα μουσικοσυνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου "ΣΕΙΡΗΝΕΣ".

Ὁ ἴδιος ὁ πρωτοψάλτης ἔχει συνθέσει σὲ Βυζαντινὴ μουσική, διὰ νὰ ἐπενδυθῇ μουσικὰ ἡ τραγωδία τοῦ Αἰσχύλου "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ" ὅπου μέχρι σήμερα τὸἔργο αὐτὸ ἔχει παρουσιασθεὶ τρεῖς φορές μὲ καταπληκτικὴ ἐπιτυχία ἀπὸ τὸ θεατρικὸ τμήμα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν σὲ διδασκαλία - σκηνοθεσία - καὶ χορογραφίαἀπὸ τὴν κυρία Σταυρούλα Καλαντζαντωνάκη - Ζουλλιέν. Εἶναι δὲ ἄμεση συνεργάτης τῆς χορωδίας σὲ καλλιτεχνικὸ καὶ συμβουλευτικὸ πεδίο.

Ἡ Γαλλικὴ Ἀκαδημία τεχνῶν ἔχει ἀπονείμει διὰ τὴν χορωδίαν καὶ τὸν Χοράρχην της Θεόδωρον Βασιλικὸν τὸ πρῶτο βραβεῖο CHARLES CROSS διὰ τὸ φωνογραφικό του ἔργο σὲ διπλὸ ἄλμπουμ «ΟΙ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ". 'Ἔχει τιμηθεῖ τέσσερις φορὲς στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο κυρίως ἀπὸ τὴν τοπικὴ αὐτοδιοίκηση ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πολιτιστικοὺς φορεῖς διὰ τὸ πολυσύνθετο καὶ ποικίλο του ἔργο ἐπάνω στὴν Βυζαντινὴ μουσική. Τὰ δεκαπέντε τελευταία χρόνια ἔχει καθιερωθεῖ στὴ συνείδηση τῶν πολυπληθῶν φίλων τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς, τὴν περίοδο μετὰ τήν Ε´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, νὰ δίδεται ἡ «ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» συνήθως στὴ μεγάλη αἴθουσα τοῦ κινηματοθεάτρου ΠΑΛΛΑΣ στὴν πλατεῖα συντάγματος Ἀθηνῶν, ὅπου κατακλύζεται ἡ αἴθουσα ἀπὸ τὸ κοινό. Τὸν Μάρτιο τοῦ 1999 ἡ χορωδία ἔδωσε τὴν «ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στὸ μέγαρο μουσικῆς Ἀθηνῶν, ἐπ᾽ εὐκαιρία τοῦ ἰωβηλαίου τῶν 50 χρόνων προσφορᾶς στὴ Βυζαντινὴ μουσικὴ τοῦ χοράρχου Θεοδώρου Βασιλικοῦ.

Ὁ χοράρχης καὶ ἡ χορωδία του ἐπὶ 45 συνεχῆ ἔτη, προβάλλουν καὶ διαδίδουν τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν Ὀρθοδοξία μας, μέσῳ τῆς Θεοπνεύστου Βυζαντινῆς μουσικῆς, ποὺεἶναι ἡ κορωνίδα τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομίας. 'Ἐχουμε δὲ, ἅπαντες οἱ Ἕλληνες, βαθυτάτη τὴν ὑποχρέωση νὰ τὴν προβάλλουμε μὲ κάθε τρόπο μέσα καὶ ἔξω ἀπὸτὴν Ἑλλάδα. Νὰ μεταλαμπαδεύεται δὲ, σὲ νέους ἑρμηνευτάς, προκειμένου νὰ ἀκούγεται καὶ νὰ διαδίδεται ἀνὰ τοὺς αἰῶνας, ὄσο θὰ ὑπάρχουν Ἔθνη καὶ Πολιτισμοί, πάντα πρὸς Δόξαν καὶ Τιμὴν τοῦ Ἰδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

http://www.theovasilikos.com/gr/index.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου